Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bu eylemiyle dolandırıcılık suçu işlemiş olur. Dolandırıcılık suçu gelişen teknolojik gelişmeler ile birlikte en çok internet üzerinden olmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bilhassa internet aracılığı ile işlenen dolandırıcılık gibi suçlar ile mücadele maksadına yönelik olarak Siber Suçlarla Mücadele birimi kurulmuştur. Dolandırıcılar Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medyalarda açtıkları sahte hesaplarla sizlere sahte link göndermek veya polis, asker veya savcı olarak tanıtıp paraya ihtiyacı olduğunu bildiren mesajlarla, belirli bir adrese para yollamanızı isteyerek kişileri dolandırmaktadır. İnternet dolandırıcılığı en çok sosyal medyalar üzerinden gerçekleştirilmektedir. İnternet dolandırıcılığı Türk Ceza Kanununun “Onuncu Bölüm”ünde “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir.

Dolandırıcılık suçunun işlendiği 157. maddeye göre “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir”. Türk Ceza Kanununun 158. maddesinde ise dolandırıcılığın nitelikli halleri işlenmiştir. Türk Ceza Kanununun 158. maddesinin f bendine göre bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunun işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bilişim sistemleri ya da banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık suçunun işlenmesi açısından faile önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle bu husus dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıklarda birçok yöntem kullanılmaktadır. Kredi tuzağı, Kripto varlık yatırım dolandırıcılığı, Sahte kurum hesapları, Kripto varlık yatırım dolandırıcılığı ,Sahte kurum hesapları, Ücretli üyelik dolandırıcılığı, Sahte sosyal medya e-postaları ,Düşük fiyatlı satış dolandırıcılığı gibi. Bu yöntemler çoğunlukla kişisel bilgilerimizi elde edip banka hesaplarımız veya kredi kartlarımıza girilerek haksız kazanç elde edilmesi üzerine kurgulanmış yöntemlerdir. Buna ek olarak e-ticaret sayfalarının, siparişi verilen ve ödemesi yapılan ürünün alıcısına göndermemesi veya daha değersiz ya da sipariş edilenle alakası olmayan bir ürün göndermesi de internet dolandırıcılığında sık başvurulan bir yöntemdir.

Dolandırıcılık suçu Whatsapp, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşmiş olabilir. Bu durumda ilgili yazışmalar dikkatle muhafaza edilmeli ve okunur çıktıları alınarak ve varsa banka dekontları vs. eklenerek şikayet başvurusunda bulunulmalıdır. Yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de kendisini telefonda hakim, savcı, polis vs. olarak tanıtıp terör örgütleriyle ilişkiniz olduğundan bahisle hesaplarınızdaki paraların kurtarılması gerektiği yalanıyla dolandırılma hâlidir. Böyle bir dolandırıcılık vakasına maruz kalan kişinin derhal Emniyet birimleri ile irtibata geçmesi ve parayı elden teslim ettiği lokasyonu yer ve saat bilgileri ile birlikte net bir şekilde bildirmesi gerekir. Ayrıca varsa plaka ve eşgâl bilgileri de bildirilmelidir. Keza bankadan para çekme vakıasını ortaya koyan dekont ve sair belgelerin saklanması gerekmektedir.

İnternet dolandırıcılığı dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olması yani suç tipinin nitelikli haliyle işlenmiş olması nedeniyle cumhuriyet savcılıkları tarafından re’sen takip edilebileceği gibi şikayet dilekçesi ile de dava açılabilmesi mümkündür. İnternet dolandırıcılığı 15 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Türk Ceza Kanunu’nun 168.maddesinde;“dolandırıcılık suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.”  ifadesi ile dolandırıcılık suçunu da etkin pişmanlıktan faydalanılacak suçlar arasında saymıştır.