Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında kooperatiflere finansman desteği sağlanacağını belirtti. İl Müdürü Özcan, Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Ancak, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları öncelikli olarak destekleneceğinden bahsederek, söz konusu başvuruların 20 Şubat 2024 – 30 Mart 2024 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğümüze yapılması gerektiğine dikkat çekti

· 300 Bin Liraya Kadar Hibe Desteği

İl Müdürü Özcan, Kooperatif ve üst kuruluşlarının sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

· Mal alımlarında 400.000 Türk Lirasını,

· Hizmet alımlarında 60.000 Türk Lirasını,

· Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 204.000 TL’yi, iki personel için toplam 408.000 TL’yi

geçemeyeceğini bu tutarlarında %75’inin Ticaret Bakanlığınca karşılanacağını, proje tutarlarının kalan kısmının ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacağını belirtti.