I.İZZEDDİN KEYKAVUS: I. İzzeddin Keykavus 6 Kasım 1180 tarihinde doğmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin 10. Hükümdarıdır I. Gıyaseddin Keyhüsrevin büyük oğludur. Moğollara gösterilen mücadele de simgeleşen isimleri arasında yer almıştır. Babası tarafından Malatya Melikliğine atanmıştır Devlet işlerini Mecdündin İshak’tan öğrenmiştir. Babası 6 yıl sonra Alaşehir Muharebesinde(  1211 )ölünce tahta çıkmıştır. Tokat Meliki Aleaddin Keykubad saltanat davası ile şehri kuşatınca ona Erzurum Meliki Muğısüddin Tuğrul Şah ve Ermeni Kralı I. Levonda katılmıştır. Ermeni Kralı kendisine verilen değerli hediyeleri kabul edil kuşatmadan ayrılmıştır. Mugsiddün Tuğrul ise kendi ülkesine kardeşinin saldıracağını duyup ayrılmak zorunda kalmıştır. Keykubadda kuşatmayı kaldırıp Ankara Kalesine sığınmıştır. Keykusrav bunun üzerine Ankara Kalesini kuşattı. Keykubad kendi ve kale halkının canları bağışlanması karşılığı teslim oldu ve Malatya yakınlarında ki Minşâr Kalesine hapsedildi. Keykavus daha sonraki zamanda ticaret yönünden başarılı işler yapmıştır. Kıbrıs Krallığı ile anlaşmalar yaparak iki ülke arasında ticaret serbest olmuştur. 1214 de Sinop u Trabzon İmparatorluğundan almıştır. Düzenli bir fetih politikası izlemiştir. Antalya’nın fethi ile Sultanül Bahreyn unvanı aldı. Ermenilerle girdiği savaşı kazanarak onları vergiye bağladı. I. İzzeddin Keykavus İkinci Halep Seferi hazırlığı sırasında vereme yakalandı. Tedavi amaçlı Viranşehir’e götürüldü. 1220 yılında Sivas ta öldü 1217 Darüşşifa Türbesi’ne gömüldü.

I.ALEÂDDİN KEYKUBAT: (Doğum:1190- Ölüm 1237 )Babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev Annesi Manuil Maurozomes‘dir. Babası 1196 tahtı kardeşi Rüükneddin Süleyman’a bırakmak mecburiyetinde kalınca Abisi I. İzzeddin Keykavus ile babasını yanında bulundu. Dördüncü Haçlı seferine kadar İstanbul’da Bizans İmparatorluğunda kaldı. Gıyaseddin Keyhüsrev Konya’ya Sultan olmak için harekete geçişinde izin verilmesi için İznik İmparatoru I. Teodoros Laskaris ile anlaşma yaptı. Ladik ve Honos Kallerini onlara verdi. Keykavus ve Keykubat bir süre İznik de rehin kaldılar. Hacip Zekeriya’nın yardımı ile oradan kaçtılar  I. Gıyaseddin Keyhusrev 1205 Selçuklu tahtına geçince Keykubas’ı Tokat’a Melik tayin etti. Orada 6 yıl devlet yönetiminde tecrübe kazandı. Babasının ölümünden sonra abisi ile taht kavgaları yaşanmış ama başarılı olamamıştır. Ankara Kalesi’ndeki esaret günlerinin ardından Elazığ Baskil’deki Masara Kalesinde sonrasında da Malatya‘daki Kezipert Kalesinde hapsedilmiştir. Abisi Keyhkavusun oğlu olmadığı için 1220 de onun ölümü üzerine tahta geçmiştir. Yeni hükümdarı Konya’ya getirme görevi Seyfeddin Aybaba ya verilmiştir. Tahta çıkınca ilk işi Moğol istilasına karşı önlem almak olmuştur. Daha sonra Alanya kalesini fethetmiştir. Tahta çıkması sırasında emirlerin kararının önemi etkisini sürdürmüştür. Bir önceki Sultan I. İzzeddin Keyhükavus  maiyetinde olan emirler karışıklık çıkarmak istemişlerse de öldürülme kararları sonucu başarılı olamamışlardır. Ermenilere karşı seferler düzenlenmiş ve Selçuklular a tabii olmaları sağlanmıştır. Keykubad Eyyübilerle ilişkileri iyi tutmaya çalışılmış  Eyyübi Meliklerinden  Muazzam Şerefeddin kızı ile siyasi ilişkileri iyileştirmeyi amaçlayan evlilik yapmıştır. Suğdak Sefer düzenleyerek Trabzon Rum İmparatorluğu’nun gücün kırmayı hedeflemiştir. Önce fetih edine Suğdak yeniden Moğol hakimiyetine girmiştir. Doğu Anadolu Beyliklerine seferler düzenleyerek Selçuklu topraklarına katmıştır. Selçuklu ordusu ile Trabzon kuşatması başlatılmış fakat hava şartları neden ile başarı sağlanamamıştır. Yassı Çemen Savaşı Moğol istilasına karşı birleşmek isteyen Celalaleddin Harzemşah’ın daha sonra Eyyübilere ait Harpt u kuşatması ve Erzurum Meliki Cihanşah’a tabi olması sonucu başarısız olmuştur. Harzemşahların gücünün kırılması Moğolların işine yaramıştır. Moğollar Doğu Anadolu’ya saldırı düzenlemiş  bu saldırıyı Gürcü  Kraliçesinin teşvik ettiği anlaşılıp onlara saldırı düzenlenmiş ve Gürcüstan’dan bazı yerler Selçuklu Devlerine bırakılmıştır.

Devam Edecek