Gösterge Nedir: Kendisi dışında  başka bir şey işaret eden (gösteren)düşündüren hatta onun yerini alabilen kelime görünüş nesne ve olgulardır.

GÖSTERGE TÜRLERİ

1)Dil Göstergesi: Sözlü veya yazıyla gerçekleştirilen her eylem bu alandadır

2)Doğal Gösterge: Ülkelerin doğal güzellikleri yaprakların sararması

3)Sosyal Gösterge: Trafik ışıklıları görgü kuralları

1)DİL GÖSTERGESİ: İletişimde en çok kullanılan göstergedir. Söz yahut yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylem bu gruba dahildir. Duygu ve düşüncelerimizi en güzel dil ile anlatabiliriz. Dil aracılığı ile kurulan iletişim, vücut dili ile yapılan iletişimden ve de işaret, şekil gibi iletişim araçlarından daha  kuvvetlidir.

Dil Dışı Göstergeler: İkiye ayrılır a)Doğal Gösterge b)Sosyal Gösterge

2)DOĞAL GÖSTERGE: Doğal durumlar bu başlık altında adlandırılır. Örneğin ilkbahar Mevsiminde ağaçların yeşermesi doğal göstergedir

3)SOSYAL GÖSTERGE: Trafik lambaları, görgü ve nezaket kuralları sosyal göstergelerdir

DİL DIŞI GÖSTERGELERİN ÖZELLİKLERİ

Belirti: İstem dışı gelişen doğal göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasında ki ilişki nedenidir. Duman görülüyor olması ateşin olduğunu gösterir

Belirtke: İletişim kurma ve bilgiyi aktarma amacını taşıyan göstergelerdir. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir

İkon: Dili kullanmadan sağlanan, iletileri aktaran görsel araçlardır. Fotoğraf ,heykel gibi

Simge: Bir toplum genelinde   Gösteren ve gösterilen arasında ki sürekliliği koruyan uzlaşımsal araçlardır. Nedensiz ilişkiye dayanan görsel biçimdir

İLETİŞİM TÜRLERİ NELERDİR: İletişim kendi içerisinde ikiye ayrılır

1)Kişi İçi(İçsel İletişim) : Bireyin kendi kendisiyle iletişim kurması olarak  tanımlanabilir .Kişinin çözüme ulaşmak için kendi kendine sorular sorması ,doğru kararlar vermek için iç sesine kulak vermesini ifade eder .Amaç, kişinin kendi  isteklerine yönelmesidir.Bu iletişim bilinçli yahut bazen de bilinçsiz gerçekleşebilir.Bazen bilincin onayladığı bir olayı bilinçaltı onaylamayarak çatışma içerisine girilebilir.Kişi bunun farkında olarak en doğru şekilde kendini değerlendirmelidir,

2)Kişiler Arası İletişim: Kaynak başka alıcı başka olan iletişim türüdür .Gönderici ve alıcı da insan olmalıdır.Bir bitki yahut hayvanla kuruşlan iletilişim bu gruba giremez .Bu iletişim (Sözlü ve Sözsüz )olarak ikiye ayrılır.

Sözlü İletişim:Kişinin dil kullanarak gerçekleştirdiği iletişimdir.Günlük hayatta en fazla kullanılan iletişim türüdür.İki temel öğesi vardır .Bu öğeler Konuşmak ve dinlemektir

Sözsüz İletişim:Sözler yerine hareketlerin ,jest ve mimiklerin kullanıldığı iletişim türüdür.Yüz ifadeleri,jestler,giyim kuşam,alan (uzaklık)göz İfadeleri,bedensel temas,baş hareketleri sözsüz iletişimin başlıca öğeleridir.

  İletişim ,belli başlı kuralları,öğeleri, özellikleri ile bütünlük sağlayan bir kavramdır.Dikkat etmemiz ve unutmamamız gereken iletişimi bu yönleri ile bir bütün kabul ederek kullanabilmektir.Kendimiz için verimli bir iletişim sağlamanın yolu bu ayrıntılara dikkat etmekten geçmektedir.İletişimi  ne kadar doğru kullanabilirsek hayatımızı kolaylaştıran yönünün de o kadar farkına varmış oluruz.İletişim bizim ayrılmayan bir parçamızdır ve dünyaya açılan penceremizdir