Güzel insan kavramı, hepimizin günlük hayatta muhakkak duyduğumuz yahut birilerine yakıştırdığımız bir söylemdir. Güzel insan cümlesi, karşımızda ki insanın bizde uyandırdığı güzel duyguların toplamı olma özelliğini de taşımaktadır aynı zamanda.  Öncelikle güzellik kelimesi nasıl anlamlar taşıyor onlara bakalım. Güzellik kelimesi yanına eklendiği  her şeye bir albeni ve çekicilik katmaktadır. Daha iyi ,daha olumlu en uygun gibi özellikleri güzellik kavramının içinde görürüz çoğu zaman .Çünkü güzellik psikolojik olarak insanların kafasında ve ruhunda en iyi,seçilmiş ideal olan ,en yakışan hatta mükemmel gibi çağrışımları oluşturur.Nasıl ki çirkin kelimesini duyduğumuzda bile   bir iticilik bizi etkisi altına alabiliyorsa tam zıttı olarak güzellik kelimesi de bizi içine çekerek sarmayı başarmaktadır

Şimdi de  bu güzel insan kavramı nedir  ve bizde hangi düşünce ve duyguları uyandırıyor bunları birlikte değerlendirelim .Öncelikle bizde hangi hisleri uyandırıyor ona bakalım. Beğeni,hayranlık duyma,saygı,minnettarlık ,vefa ilk aklımıza gelebilecek özelliklerdir. Nitelik olarak baktığımızda ise güzel insan ,iyi insan ile eşleşebilmektedir.İyi niyetli ,yardımsever ,hoşgörülü,tevazu sahibi ,cömert  gibi nitelikler toplanıp güzel insan cümlesinin içeriğini bize sunabilmektedir.Bu özelliklere baktığımızda hem kişisel hem toplumsal olarak yapıcı huy ve davranışlar olduğu görülebilmektedir.Kişisel olarak arkadaşlarımız dostlarımız iş arkadaşlarımız gibi yakın çevremizle ilişkilerimizde önemli yer tutan bu özellikler ,sağlam bir toplum yapısının da temelini oluşturmaktadır.Birbirinin haklarına saygılı ,duyarlı , faydalı işlerde öncülük edebilen ,insanlara sorun yaratabilecek problemleri çözmek için  çaba sarf eden kişiler hem günümüzde hem de  tüm zamanlarda ihtiyaç duyulan  kişi  modeli olmuşladır.

Güzel insan modelini ve özelliklerini açıklamaya ve değerlendirmeye  çalıştık.Peki güzel insan olmak için neler yapmalıyız bunu değerlendirelim .Öncelikle kendimizden işe  başlamalıyız .Beğendiğimiz ve beğenmediğimiz yönlerimize bakarak olumlu yöne doğru gitmek için çaba sarf etmeliyiz.Kendimize yapılmasını sevmediğimiz davranışları başkasına yapmamak atacağımız en güzel adımlardan birisi olacaktır .Eksik gördüğümüz yanları geliştirmek ve yeni kazanımlar için yapıcı ve görüşlere açık olmayı da  başarmalıyız .Hoşgörü ise tüm davranışları algılama ve değerlendirme aşamasında bizim için  bir süzgeç görevi görecektir Olaylara,davranışlara  daha sakin yaklaşmamızı ve tarafsız olmamızı hoşgörüye borçlu olduğumuzu görmemiz iyi sonuçlardan biri olacaktır.   Bizlere ışık tutacak diğer bir anahtar   olacak empatiyi  hayatımızdan eksik etmemeliyiz. Empati sayesinde karşımızda ki insanların neyi neden yaptığını anlamamız kolaylaşacak o anki tepki yahut ters bir durumun kişi üzerinde ki etkisi bize yansıyacaktır.Bize kapıları açacak diğer bir anahtar da sevgi gözüyle bakabilmektir.Bu bakış açısı daha ılımlı ve pozitif olmamızı sağlayacaktır.Temeline  sevgi koyulan hey şey bizi  daha olumlu ve iyiye doğru götüren adımların devamı olacaktır.

Güzel insan olmak emek isteyen bir olgu olduğu kadar iyiliklere huzur ve mutluluk için reçete niteliğindedir.Güzellikle giden güzellikle karşılanır sözü de yaklaşımların aynı tepkilerle karşılık bulacağının da göstergesi olacağını da unutmamak gerekir.Mutlulukla paylaştıkça çoğaldığı gibi  güzelliklerin de  paylaştıkça çoğalacağı muhakkaktır.Güzel insan olalım ve güzel insanlar hayatımızdan eksilmesin