İletişim kurmak kadar ,doğru ve verimli halde bunu gerçekleştirmekte büyük önem taşımaktadır.Bunun için öncelikle neler yapmamız gerektiğini öğrenmeli anlamalı ve uygulamalıyız. İletişim bir çok kavramı içinde  barındırır ve kendi içerisinde alanlara ayrılır.Doğru ve etkili kullanımdan tutun ,verimli hale getirme ,geliştirme ,daha geniş alanlara hitap etme gibi iletişimin kullanım şekillerini öğrenmek yapılacak işlerin başında gelmektedir

İLETİŞİM NİÇİN GEREKLİDİR: iletişim hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır.Kişi sosyal çevre de sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmek için iletişime ihtiyaç duymaktadır.Ruhsal ve bedensel yönden ihtiyaçlarımızı karşılamak için de iletişime gereksinim duyarız.Toplumda bulunan ve toplum fertlerinin uyması gereken kuralları bilmek ve uygulamak için de iletişim lazımdır.Birey dünyaya geldiği andan itibaren bir iletişim içindedir aslında.Kişi her çağında iletişimi belli biçimlerde karşılamaya çalışmaktadır  .İletişim zamanla geliştirdiğimiz bir gereksinimimizdir.

İletişimin Öğeleri Nelerdir?:İletişin gerçekleşmesi esnasında görev alan öğeler vardır

*Gönderici- Alıcı- İleti- Kanal- Geri Bildirim-  (Dönüt)  -Bağlam *Kod

1)Gönderici (Kaynak ):İletişim amacı ile iletiyi mesajı oluşturan ve belli bir iletişim kanalı aracılığıyla alıcıya gönderen kişidir.İletişimi başlatan ve kaynak olan bu kişidir.Kaynak olan kişi  anlatmak istediklerini  ;düşüncelerini duygularını veya bir olayı karşıya aktararak iletişimi başlatmış olmaktadır  .Kaynak bazen de birey değil bir kitap yazılı basın organı dergi vs gibi öğelerde olmaktadır .

2)Alıcı Hedef:Göndericinin (Kaynak kişinin )iletişim kurmak istediği taraf alıcıdır.Alıcı ile iletişim şekli göndericinin iletişim şekline göre isim alır.Eğer yazılı bir mesajsa hedef okuyucu yahut sözlü iletişim kurulmuşsa hedef dinleyici olarak adlandırılır.

ÖRNEK: Sema ;Yarın sinemaya gidelim mi  Ömer  mesajını yazılı olarak attığında (Sema- kaynak ,gönderici ) (Ömer alıcı –hedef aynı zaman da okuyucu  )olmaktadır.

 3)İleti( Mesaj):Göndericinin alıcıya yani hedef olan bireye düşünce ve duygularını sözlü yahut yazılı olarak aktarmasıdır.Yüz yüze iletişim esnasında ise jest ve mimikler de mesaj niteliği taşır.Buna ses tonu da eklenebilir.Mesela heyecanlı bir olay aktaran kişinin yüksek sesle daha hızlı şekilde konuşması gibi özellikler anlatılan olayı  destekler şekildedir.

4)Kanal( Araç):Kaynak tarafından alıcıya aktarılan mesajın gönderilme şeklidir .İletişimin.,Ses ,ışık ,görsel,işaret,televizyon ,telefon kanal olarak sayacağımız öğelerdir

Dönüt (Geri Bildirim):Alıcının hedefin iletiye mesaja verdiği yanıt geri bildirimi oluşturur.Geri bildirim iletişimin sağlıklı olduğuna işarettir.Mesajın alındığını gösterir .Ve yanıt da verilmiş olmaktadır.

5)Bağlam (Ortam):İletişimin sağlandığı ortama ( mekana ) bağlam denir.

6)Kod: Gönderici ve alıcı arasında yapılan iletişimin her iki tarafça bilinen bir kodlamayla gerçekleşmesi gerekir.Örnek  verecek olursak aynı dilde iletişim kurmak sayılabilir.