İlk olarak ifade etmek isterim ki, atalarımız “cahil cesur olur” diye boşa söylememişlerdir. İnsanlarda cesaretin kaynağını etkileyen birçok faktör vardır bunlardan bir tanesi de cehalettir ve bu en tehlikeli cesaret kaynağıdır. Trafikte yaşanan facialar hepimizin malumudur. Halbuki yol verse ne olurdu? Hiçbir şey, ama maalesef. İkincisi korkudur, seksenli yıllarda İÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi kliniğinde hocamızla birlikte muayeneye aldığımız kedi, biz kendisine iyilik yapacakken korkmuş da gruptaki arkadaşlarımızdan birkaçını cırmalamış fakat sonunda sabırla biz kendisini zaptu rapt altına almış tedavi etmiştik. Üçüncüsü, mal ve evlat sahibi olmaktır, insan bunların emanet olduğunu unutur da böbürlenir, ben ben der durur. 

Yûnus’un dediği gibi:
Mal sahibi mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi.
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan. 

Dördüncüsü, makam sahibi olmak ve/veya makam sahiplerince destekleniyor olmaktır. O kendini makama ve/veya makam sahiplerinin desteğine o kadar kaptırmıştır ki, makam elden hiç gitmeyecek, kendisi ve/veya makam sahipleri hiç ölmeyecek zanneder. Gideceğini hissettiği anda da agresifleşir, yok der bu benim işim, bunu benden başkası yapamaz der, alternatifim yok benim der, nasıl olur der. Mazide ve günümüzde dünya bunun mebzul örnekleriyle dolu. Halbuki bilmez ki kabirler alternatifsiz olduğunu sananlarla doludur. Hanelerini kelpler şenlendiriyordur. 

Bir de beşincisi var ki işte bu makbul olan bir kaynaktır; Allah’a dayanmak, güvenmek, “ey hayırlı kapılar açan bize de hayırlı kapılar aç” demek. Nebilerin, sıdıkların, şehitlerin, salihlerin yolu budur.

Bu mevzûda Âkif ne güzel söyler:
Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol...
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!

Nihâî olarak ve KMÜ REKTÖR ADAYI olarak şunu söylemek isterim:
Rektör Adaylığının denkliğini kabul edemeyenler Rektörlüğün farkını hiç taşıyamazlar.
Selam ve Saygılarımla.
Prof. Dr. Ali ŞAHİN
KMÜ REKTÖR ADAYI