70 bin erenle maneviyat kokan ilim ve irfan şehri Karaman ilimizi,  Kazalpa da   cami, türbe ve medresesi bulunan, benimde üç ayların ilk cuma sabah namazında ziyaret ve dualar ettiğim   Şeyh Aliyy-i semarkandi hazretlerinin hikayesiyle tanıtmaya devam ediyoruz.  Büyük bir islam alimi, Allah dostu, peygamber efendimizin torunlarından, soyundan gelen   Şeyh Aliyy-i semarkandi hazretleri Mekke de Kâbe’nin vazifesinin yaparken bir ara uykuya daldı, rüyasında Peygamber efendimizin o mübarek siluetini gördü ve Peygamber Efendimiz ilahi   bir mesaj ileterek, kendisinin ve ailesinin   Karaman   ahalisine hicret etmesini söylemiştir. Tıpkı   Mevlana   Hazretlerinin, Yunus Emre Hazretlerinin ve diğer Allah dostlarının aldığı ilahi mesajla ve ışıkla Karamana doğru yola çıkmaları gibi… İlahi mesajı alan Şeyh Aliyy-i Semarkandi o zamanlar Karamanın bir nahiyesi olan ve adını kurduğu cemaatten alan Zeyne Kasabasına 1400 lü yıllarda gelerek yerleşirler. Burada ilim ve irfan yaymaya çalışırlar, bu arada da hikmetleri ve ululukları Karamanoğulları beylerine ulaşır. Karamana davet edilen   Şeyh  Aliyy-i  Semarkandi  hazretleri, o zamanlarda  Kazalpada bulunan bir mescide yerleştirildiler. Daha sonra bu mescid , medrese, cami ve külliye haline getirildi.  Günümüzde sadece cami kısmı bulunmaktadır. Cami kenarında Hazreti Şeyh  Aliyy-i Semarkandi hazretleri, Zeynel Abidin Hazretleri ve Şeyh Mahmudun kabirleri bulunmaktadır.  Her ne kadar Şeyh Aliyy-i Semarkandi Hazretlerinin türbesinin Ankara Çamlıderede veya Mut’un Zeyne Beldesinde olduğu söylense de, bunun nedeni Milletimizin böyle Allah dostlarına sahiplenmelerinden ileri gelmektedir. Onun için Çamlıdereliler ve Zeyneliler bana kızmasın Şeyh Hazretlerinin kabri Karamanımızdadır.  Şeyh Aliyy-i Semarkandi Hazretleri 150 yıllık ömrünün 30 yılını ilimizde yaşamış ve o uzun ömrünü, ruhunu ilahi ışıkla geldiği Karamanda teslim etmiştir. Bütün Allah dostları gibi diyar diyar gezerek ilim ve irfan yayma gayreti güden erenimiz gittiği yerlere mucizeleri de beraber götürmüştür.  Elindeki asasını yere vurarak susuzluktan kırılan bir memlekete can suyu olmuş, kimi yerde tahıllara dadanan böcek istilasından kurtarmış, kimi yerde hayvanlarla iletişim kurarak  çiftçinin malına zarar gelmesini önlemiş büyük bir muhterem, büyük bir Allah dostu ve peygamber efendimizin emaneti işte bizim bu topraklarda yatmaktadır, ruhu şad olsun… Şeyh Aliyy-i Semarkandi Hazretleri  Kutsal Kitabımız Kuranı Kerimi  Peygamber efendimizden aldığı ilahi masajlarla, uzun yıllar üzerinde çalıştığı müsbet ve zahiri ilimlerle tefsirlemiş ve “Bahru’l – Ulum” adlı tefsirini yazmıştır.

Bu mübarek Allah dostları ve diğerleri Karaman topraklarına boşuna gönderilmedi, yazılarımda devamlı dile getirmeye çalıştığımda aynen bu konu, bu mübarek topraklarda ilahi bir  ışık var, ilahi bir enerji var ki akın akın Peygamberler ve Allah dostları  Karamana gelmişler. Karaman’ı mesken merkez tutarak ilim ve irfanların tüm dünyaya yaymaya çalışmışlardır. Elimizdeki bu cevherlerin kıymetini bilelim, kabirlerine ziyaretlerde bulunarak dualar edelim, bu mekanlarda hizmetlerde bulunalım. Özellikle Belediye Başkan adaylarımızdan seçildikleri takdirde,  ilimizde bulunan bu Allah dostlarının   mekanlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlik olarak,  değişik projelerle bakım, onarım, tadilat ve akabinde dünya genelinde tanıtımını yapabilirler.

Çeltek, 463. Sk. No:31, 70200 Karaman adresinde bulunan Şeyh Aliyy-i Semarkandi Hazretleri nin kabrini ziyaret etmek için daha ne bekliyorsunuz.