Altı Şubat deprem felaketinden sonra artık insanlar yıllarca yaşadıkları büyük şehirleri den radikal bir kararla baba ocağına veya kırsal kesime göç ederek hayatlarını buralarda sürdürme konusunda kararlar almaktadır.

Karar alarak memleketine dönüş yapılmış olsun ancak geldiğin topraklarda yeniden hayat kurabilmek için fiziki şartlarında uygun olması gerekmektedir.

Yıllarca şehir hayatı yaşamış, ama bir gün ata toprağına döneceğini hayal etmiş ve ona göre yatırım yapmış insanlar özellikle karamanda önlerini görememekteler bir belirsizlik içerisindeler, geri döndüklerine, yatırım yaptıkları için hayal kırıklığı yaşamaktadırlar.

En büyük sorunları ticari amaçla veya Peysaj amaçlı diktikleri fidanları yanlış su yönetimi yüzünden kaybetmek ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Belirsizliklerin giderilmesi için özellikle en çok etkilenen (Yeşildere TOKİ)ve çevresindeki köylerin kuraklık sorunlarına karşı yetkililerin açıklama yapması ve önlem  almaları gerekmektedir.

Burada yaşayan insanlar zor bir karar alarak geri dönmüşlerdir kararlarını gözden geçirmelerini önlemek için geleceklerini görmeleri gerekmektedir.

Baraj: Genelde dağların vadilerin birbirlerine yaklaştığı uygun yerlere nehir sularını önünü keserek arkasında göl oluşturmak amacıyla oluşturulan yapılardır.

Barajlar Hidroelektrik enerjisi, taşkınları önlemek, sanayi sektörü için düzenli su temini, ulaşım ve balıkçılık amaçlı kullanılması, kentlerin su ihtiyacını karşılamak için, tarım faaliyetlerinde sulama ihtiyacını gidermek için inşa edilir.

Barajların olumsuz etkileri de göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Ekolojik ve biyolojik dengeyi bozar tarihi ve kültürel yapılara zarar verir ,insanları yerinden yurdundan eder, yabani hayatı yok eder, nehir ve ırmakların taşıdığı Alüvyonların yokluğundan tarım arazilerinin verimliliği azalmaktadır, yeryüzü şekillerini bile değiştirmektedir, su miktarının buharlaşma nedeniyle azalması v.b etkileri de mevcuttur.

Karaman Ayrancı yolunun 18.km bulunan Taşkale ve Yeşildere’deki derelerden beslenen İbrala barajı 1997 yılında temeli atılan ve 11.11.2011 yılında dönemin başbakanı tarafından açılışı yapılan, amacı sulama, taşkın ve içme suyu için inşa edilen kaya dolgu tipi olan göl hacmi 134 hm3 ve yüksekliği 58 m sulama alanı 13.000 hektar olan bir barajdır. Bu barajdan Sudurağı, Canhasan, Yeşildere Tarımköy Toki ,Kayaönü yerleşim yerlerinin sulama amaçlı  kullanımı ve barajın suyunun %36 ‘sının karamanın en az  50 yıl içme suyunu karşılayacak  miktarda olduğu dönemin belediye başkanı lanse edilmişti.

Hizmete girmesinin üzerinden sekiz yıl geçti ve baraj hizmetini meydana gelen su kaçakları ve toprak kaymasından dolayı Baraj boşaltıldı, karaman da yaşanan kuraklık nedeniyle bir türlü eski seviyesine gelmedi sorunlarda bu yüzden yaşanmaya başladı.

İlk zamanlarda İbrala barajı hizmete girdikten sonra çiftçiler çok sevindi tarlalarını büyüttüler kuru tarımdan sulu tarıma geçildiğinden dolayı çeşitli türlerde meyve ağaçları diktiler hatta şehirlerde yaşayanlar sulama problemi olmadığından köylerine bile geri dönmeye başladılar.

Normalde barajların ekonomik ömrünün 50 ile 75 yıl arasında olduğu ve bunların ömürlerinin ancak erezyonların önlenmesi ile uzayabileceği anlaşılmıştır.

İbrala barajına ne oldu da ekonomik ömrü 8 yıla indi bölgenin jeolojik yapısından mı? kaynaklandı yoksa mühendislik ve müteahhitlik hatası mı?

Baraj ile ilgili Çiftçilere ve Karaman halkına bilgilendirme yapılacak mı?

Baraj suyu ile sulama yapılan meyve bahçelerinin durumu ne olacak ?

Baraj suyuna güvenerek yatırım yapan iş insanlarının durumu ne olacak?

Gelecek yıllar için arazi kiralamış olan üreticilerin sonu ne olacak?

Karaman’ın içme suyunun akıbeti ne olacak bununla ilgili ne gibi önlemler alındı?

Bir mühendislik ve müteahhitlik hatası var ise barajın kabulüne onay verenler ile ilgili Bir şey yapılacak mı?

Barajın onarılması ile ilgi maliyetin sorumlusu kim olacak?

Baraj maliyeti müteahhit firmaya mı yoksa tüyü bitmemiş yetimlerin sırtında mı kalacak?  

Baraj boşaltılarak su sızdıran bölümler yeniden yapıldı ancak yaklaşık 75 milyon metreküp su boşaltıldı ve şu anda 7 milyon metreküp su var barajda günlük baraja akan su miktarı 52 bin metre küp yetkililerin açıklaması bu yönde; siz hesaplayın bu baraj kaç yılda dolacak;Siz hesaplayın  çiftçilere kaç yıl sonra suya kavuşacak

Hatalı mühendislikten dolayı baraj işlevsiz kaçak kuyu açılması bilinçsiz sulama yapılması ve yanlış tarım destek politikası yüzünden Karaman çölleşiyor.