Günümüzde suçlar, çoğunlukla sosyal medya üzerinden işlenen suçlar haline geldi; çünkü günümüzde her şey teknoloji ortamında gelişiyor ve değişiyor. Dolayısıyla teknolojik ortamda da suçlar işlenmeye başlandı ve bu suçlar kanunlarimizda yerini  aldı.  Sosyal medyada işlenen suçlar nedir diye bir göz gezdirsek daha cok;  intihara yönlendirme(TCK m. 84), çocuk istismarı(TCK m.103), taciz(TCK m.105), hakaret(TCK m. 125), tehdit(TCK m. 106), fake hesap üzerinden özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK m. 134), kişisel verilerin kaydedilmesi suçu(TCK m. 135), dolandırıcılık (TCK m.157), şantaj suçu (TCK m. 107) olarak örneklendirebiliriz. Bu örnekleri çoğaltmam da mümkün çünkü sosyal medyada islenen suçlar neredeyse toplumda her kesimden her yaştan işlenmeye başlandı. Sosyal Medya hesabının çalınması suçu Türk Ceza Kanununun ‘Bilişim Alanında Suçlar’ başlığı altında düzenlenmistir. Türk Ceza Kanununun 243. maddesine göre; ‘Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.’ Ayrıca maddenin devamında bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Maddede ‘veya’ ifadesi kullanıldığından sosyal medya hesabına izinsiz şekilde girilmesiyle beraber suç gerçekleşmiş olur. Ayrıca bu eylem nedeniyle verilerin bozulması veya yok olması halinde ise daha ağır bir cezaya hükmolunabilir.

Türk Ceza Kanununun 244. maddesinde ise ‘Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükmolunmuştur. Görüldüğü gibi sosyal medya hesabına girilmesi ve verilerin bozulması ayrıca bir suç olarak Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Bununla beraber sosyal medya hesabını çalan kişi sistemine girdiği hesap ile başkaca bir suç işliyor da olabilir. Örneğin sistemine izinsiz girdiği sosyal medya hesabı ile dolandırıcılık suçu işleyebileceği gibi hesap sahibinin kişisel görüntülerini yayınlayarak özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da işleyebilir. Bununla beraber eylemi kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi veya yayılması suçlarını da oluşturabilir. Bununla birlikte sosyal medyada sahte hesaplar olarak nitelendirdiğimiz fake hesaplar da Bilişim alanında bilişim suçları adı altında kanunda yer alır. Bu tür hesaplar da işlenen suç daha çok özel hayatın gizlinin ihlal suçudur. Failler daha çok mağdurun adını soyadını ve özel fotoğraflarını kullanarak sanki mağdurmuş gibi hesapları kullanırlar bu tür sahte sosyal medya hesaplarında Mağdurun özel verilerinin paylaşılması suçtur. TCK madde 134’de düzenlenen bu suça göre, 

(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

(2) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Sosyal medyası kapanan kişi, sosyal medya platformuna başvurabilir ve kişisel bilgileri ile birlikte ve bu hesabını doğrulayabilir ve aynı zamanda sosyal medyası başkası tarafından ele geçirildiyse suç duyurusunda bulunabilir veya maddi manevi tazminat davası açarak hukuki yoldan süreci yürütmelidir.