banner464

Desteklemeler askıda!

2015 yılı mazot gübre ve toprak analizi desteklemesi 1.fark icmali askıya çıkartıldı. 

Desteklemeler askıda!

2015 yılı mazot gübre ve toprak analizi desteklemesi 1.fark icmali askıya çıkartıldı. 

11 Mayıs 2016 Çarşamba 11:17
551 Okunma
Desteklemeler askıda!
Karaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden koyula ilgili yapılan açıklamada, ‘’27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/21 nolu ‘‘Tarım Bilgi Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’’ ile 06.04.2016 tarih ve 29676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/12 nolu ‘‘Tarım Bilgi Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’’ 2015/21 nolu Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’ hükümlerinde yer alan esaslar çerçevesinde; çiftçilerimizin 2015 yılı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi kapsamında 29 Nisan 2016 tarihine kadar mazot, gübre 29.04.2016 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze yapmış oldukları müracaatları, Bakanlığımız Tarım Bilgi Sistemine aktarılmış olup, Bakanlığımız Tarım Bilgi Sistemi vasıtasıyla oluşturulan çiftçi detayında Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme hak edişlerine esas teşkil edecek çiftçi detayındaki İcmal(İcmal-1) 11-16 Mayıs 2016 tarihleri arasında kendi köyünde/mahallesinde, İl Müdürlüğümüz ve Merkez Ziraat Odası Başkanlığı’nda olmak üzere 5(beş) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.
Çiftçilerimizin öncelikle askı cetvellerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını (Baba adı, Doğum Tarihi T.C. kimlik/Vergi numaraları), desteğe tabi destekleme alanı(dekar) ve toplam destekleme miktarları ile ilgili bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir.
Maddi hatalara ilişkin itirazlar askıda kalma süresi zarfında 5(beş) gün içerisinde İl Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılacaktır. Bu tarihten sonra icmallerin kesinlik kazanacağından, çiftçilerimizin mağdur olmamaları için askı belgelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacak ve herhangi bir hak doğurmayacaktır.’’ denildi.  
Yorumlar