banner464

“Toroslarda Yaz Seracılığı” Hibe Desteği Başladı

Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2016 yılı yatırım programı kapsamında yürütmekte olduğu “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programına” sunulan “Toroslarda Yaz Seracılığı” projesi hibe desteği başladı.

“Toroslarda Yaz Seracılığı” Hibe Desteği Başladı

Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2016 yılı yatırım programı kapsamında yürütmekte olduğu “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programına” sunulan “Toroslarda Yaz Seracılığı” projesi hibe desteği başladı.

25 Ağustos 2016 Perşembe 14:07
711 Okunma
“Toroslarda Yaz Seracılığı” Hibe Desteği Başladı

Karaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2016 yılı yatırım programı kapsamında yürütmekte olduğu “Kırsal Dezavantajlı Alanlarda Kalkınma Programına” sunulan “Toroslarda Yaz Seracılığıprojesi hibe desteği başladı.
 
KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLARDA KALKINMA PROGRAMI

 1. Desteklenecek Çiftçilerde Aranan Şartlar
 
 1. Bu Rehber kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Tebliğ yayımlandığı tarih itibari ile 18 yaşından gün almış ve 55 yaşından gün almamış olmak.
 3. Okur-yazar olmak.
 4. Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
 5. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 6. Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 7. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak. (Örnek-1; Kırsal Kalkınma Yatırımı Destekleme Programından basınçlı sulama, örtüaltı veya alet ekipman yatırım konusunda hibe desteğinden yararlananlar proje içeriğinde basınçlı sulama, örtü altı veya alet ekipman desteğinden yararlanamazlar. Ancak hayvansal üretim ve diğer konulu projelere başvurabilirler.) 
 1. Yukarıda belirtilen hususlarda tereddüt oluştuğunda; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin ilgili hükümleri esas alınır.
 
 1. Ön Yeterlilik Aşaması
Başvurular, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yapılacaktır. Projelerin ön yeterlilik değerlendirmesi İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Ön yeterliği sağlayan başvuru sayısının destekten faydalanacak toplam çiftçi sayısından fazla olması durumunda bir değerlendirme komisyonu kurulacaktır. Komisyonun sekretarya hizmetleri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.
 1. Komisyon Kurulması
Çiftçiler tarafından yapılan başvuruları değerlendirmek üzere ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile bir değerlendirme komisyonu oluşturulur. Bu komisyon;
 1. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan en az 1 kişi,
 2. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden 1 kişi
 3. Kaymakamlıktan 1 kişi,
 4. İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 1 kişi,
 5. İlçe Ziraat Odası Başkanlığından 1 kişi olmak üzere 5 kişiden oluşacaktır.
 
 1. Komisyon Tarafından Başvuruların Değerlendirilmesi
Ön yeterliliği geçen başvurular komisyon tarafından;
 1. Başvuru sahibinin destek alanı ile alakalı yıl olarak tecrübesi,
 2. Başvuru sahibinin arazi varlığı,
 3. Başvuru sahibinin eş finansmanı sağlayacak mali güce sahip olup olmaması,
 4. Başvuruya konu projenin destek verilen üretim yönteminin yaygınlaştırıla bilirliğine olacak katkısı,
 5. Destek neticesinde ortaya konulacak projenin sürdürülebilirliği,
 
Başlıklarına göre değerlendirerek puanlandıracaktır. Başvurular, komisyon üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasına göre sıralanacaktır. En yüksek puanı alan çiftçilerden başvuru rehberinde belirtilen sayıdaki kadarı destekten yararlanmaya hak kazanacaktır. Çiftçilerin eşit puanda olmaları durumunda sonuç kura ile belirlenecektir. Asil listenin yarısı kadar başvuru sahibini içeren bir yedek liste oluşturulacak ve herhangi bir nedenle asil listede desteklenemeyecek bir proje olması durumunda sırasıyla yedek listede yer alan projeler desteklenecektir.
Yorumlar