Toplumumuzda başarı denilince akla ilk gelen iki kavram:Zenginlik ve Para.Halbuki başarıyı bu iki kavrama indirgemek oldukça yanlış bir düşüncedir.  Başarı tek etmenden oluşmayan bir çok faktörü içinde barındıran bir sistemler yumağı. Yumağın ilk ucunu bulduktan sonra onu aralamak ya da taratmak artık çok daha kolay olacaktır.Aslında her başarı dünyada bulunan kişiler kadar yolları çok olan bir kavramdır.

     Başarılı insan kimdir?Başarılı insan,bulunduğu noktadan gitmek istediği noktayı öncelikle belirleyen ardından o hedefe odaklanıp,başlangıç çizgisinden hedef çizgisine yol almaya gayret eden ve nihayetinde hedefine ulaşan insandır.

    Başarıyı bir merdivene benzetebiliriz aslında.Her basamağın bir anlamı bir değeri ifade ettiği unutulmamalıdır. Peki başarı merdiveninin basamaklarında neler var?
1)Hedefe Doğru Niyet:Yapılan her işte doğruluk üzerine niyet etmektir.Yapılan her işi Allah’ın gördüğünün ,bildiğinin ve işittiğinin farkında olmak.Burada karşımıza çıkan kavram,besmele.Besmele yapılan her meşru işte Allah için Allah’tan güç almaktır.Allah adına bir iş yapıyorsam o işin doğru ve niyetin halisanelikle beslenmesi gerekmektedir.Yanlış bir işe ise bismillah denilemeyeceğine göre demek ki ben o işe başlamayacağım demektir aslolan.
2)Güven:Başarılı insanların en önemli özelliklerinin başında güvenilir olmak ve kendine öz güveni olmak geliyor.Bunu merdivenin yere basan ayak kısmına benzetebiliriz.Basamakları çıkarken zeminin kuvvetli olması bize de aynı zamanda özgüven verecektir.Basamağı çıkmadan beyinde oluşan ‘’düşmem’’ pozitif ön yargısı sizin ilerlemenize imkan sağlayacaktır.
3)Azim:Niyet ile sebatın harmanlanmasıdır.Azim,kararlılıktır.Niyetin üzerine kararlılıkla gitmektir.Hedef için önüne gelen tüm engelleri devirmek ya da engellerin bizi devirmesine müsaade etmemektir.Rotasında yol alan gemi misali her dalgada cihet değiştirmeyip,bilinen  karaya  sağ salim ulaşmaktır.

4)Sebat:Sebat direnmektir,beklemektir,tahammül etmektir.Sabır meyveyi toplamak ,hasatı yapmak için zamanını ,şartların oluşumunu beklemektir.Sabır aslında bambu ağacı demektir. 5 yıl uzamayıp beşinci yılın sonunda 20-25 metre birden boy vermektir.
5)Şükür:Şükür modern anlamda Allah’a teşekkür etmektir.İnsanın gözünü yalnız toprak doyurur sözü ne kadar da yerinde.Efendimizin(s.a.v.)ifadesiyle ‘’İnsanoğlunun iki vadi dolusu malı/altını olsa,üçüncüsünü ister’’Bu ise insanın haris,bencil ve de doyumsuz olduğunun ifadesidir.İnsan kendisini sürekli mal ve mevki olarak yukarıdakilerle kıyaslarsa keskin sirke misali kendi küpüne zarar verecektir.Ancak aşağıdakilerle kıyaslarsa ağzından çıkacak tek kelime:Şükür…
   
Başarı ulaşılınca son bulan bir süreç değildir.Her başarı ardından yeni bir başarıyı getirecektir.Halkası çoğaldıkça güçlenen zincir misali….
Mehmet BAŞTUĞ
Eğitimci -Yazar