Zamanımızda artık sporun bütün dalları neredeyse profesyonel hâle gelmiştir. Buna bağlı olarak da sporun içine «sponsor» adı altında bir de kavram girmiştir.

Sponsorlar ne yapıyorlar: Sponsorlar, bizzet kendi adını yaşatmak veya kendi veyâhûd şirketinin reklamını yapmak üzere her türden kültür-sanat veyâ daha geniş olarak spor müesseselerinin tamamının veya büyük kısmının inşâsını, gerektiğinde bakımını finanse etmektetir.

Buna memleketimizde ve dünyada pek çok misâller verebiliriz. Sponsorluk müessesesi bizde ve dünyada en çok kendini «futbol» alanında göstermektedir.

Bu meselâ bir stadyumun inşasının tamamen üstlenilmesi veyâ o spor müessesinin isim hakkını belli bir bedel ile satın alma sûretinde olmaktadır.

Bunu en çok futbolun en profesyonel zirveye çıktığı başta İngiltere'de ve İspanya'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya ve sâir Avrupa ülkelerinde gördüğümüz gibi, memleketimizde de başta İstanbul klüplerimizin kullandığı, inşa ettiği veyâ inşâ ettirdiği stadlarda gördüğümüz gibi; Kayseri ve Gaziantep'te de büyük ve zengin âileler ile büyük şirketlerin sponsorluk suretinde ya doğrudan inşa ettirdiklerini veyâ isim hakkını satın almak sûretiyle sponsor olduklarını gördüğümüz gibi bazı şehirlerimizdeki stadyumların da kamu kurumları tarafından finanse edilerek isim hakkını kullandıklarını (Rize gibi) görebilmekteyiz.

İsimleri ne ve sponsorları kim olursa olsun, kimler tarafından inşa edilirse edilsin, Türkiye'deki bütün stadyumlar sahibi mevzuat gereği «Gençlik Spor Genel Müdürlüğü»'ne âiddir. Karaman'da da bir stadyum var. «Kemal Kaynaş Stadyumu». Çoğu Karamanlı bilir, Kemal Kaynaş Karaman Belediye Başkanı iken, 1969'da öldürülmüş bir kişidir. Bu ismine izâfeten stada isim verilmiştir. Bizler de ortaokul, lise yıllarımızda bu stadyumda, 1970'li, 1980'li yıllarda Karaman mahalleleri ile bazı büyük köy futbol takımlarının kıran kırana maçlarını izliyorduk.

O tarihlerde Karaman'ın nüfusu ancak 20-25 bin kadar idi; şimdi ise neredeyse merkez nüfus 200 bine dayanmıştır. Eski stad ancak 2.500 kişilik kadar idi. Bunun artık ihtiyacı karşılamayacağı gibi, ortaya çıkan ve yaygınlaşan birçok spor dalları için ihtiyaca cevap vermeyeceği de ortadadır. İhtiyaca binâen yeni ve modern bir stadyum yapıldı.

Bazı mahallî gazetelerde bu yeni stada verilecek isim konusunda teklifler okuyorum. Spor ve sponsorluk dünyasının gidişâtına göre aslında bu stadın inşaasını Karaman'da faaliyet gösteren yerel ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biri üstlenip, ismini de verse iyi olurdu. İşin bu tarafı bizleri aşan konular. Stadyum gibi komleks yapılar bir şehirde bütün insanlara hitap ederler. Onun için, her ne sebeble olursa olsun, bu gibi yapılara verilecek isimler, empatiye yol açmamalı, rahatsızlığa sebeb ve tartışmaya açık olmamalıdır.

Çünkü bu yapılar günümüz için değil aynı zamanda geleceğe dönük olarak inşa edilmektedirler. Başta Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, yerelde emeği geçen herkese teşekkür ederiz, ancak Özellikle «siyâsî» figürlerin ve hele hele Karaman ile doğrudan doğruya alakası olmayan isimler asla verillmemelidir. Karaman ilimizin adı, Türkiye'de hakikî «Türkçe» olan 3-5 ilin birisidir ve tarihî bir misyonu olan isimdir.

Karaman ismi ilimize de ismini veren Karamanoğulları beyliğinin hakikî kurucusu ve isim babası olan KARAMAN BEY'den gelmektedir.

«Türkçe» meselesine istinâden üniversitenin adına «Karamanoğlu Mehmed Bey Üniversitesi» denilmiştir. O zaman Karaman'da yeni inşa edilen stadyumun adı da Mehmed Bey'in babası olan Karaman Bey'e istinâden «KARAMAN BEY STADYUMU (veya KARAMAN BEY SPOR KOMLEKSİ) olmalıdır. «Karaman» gibi elimizde dört dörtlük «Türkçe» bir isim varken ve tarihî önemi de meydanda iken, başka tartışmalı isim aramanın hiçbir mantığı yoktur.