Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Karaman Valiliği Koordinatörlüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle ülkemizde yaşanan depremden dolayı sessiz sedasız da olsa, ilimizde bu yıl 746. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma etkinliklerini 2 -13 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlamaya başladık. İlimizde 1960 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle festival havasında kutlanan Türk Dil Bayramı, kaynağını Karamanoğlu Mehmet Beyin 13 Mayıs 1277 yılında orjinali "Şimden girü, hiç kimesne, kapuda, divanda, mecliste ve seyranda, Türk dilinden gayrı söz söylemeye... “ diyerek yayınladığı ferman oluşturmaktadır.

Büyük Selçuklu devletinin dağılmasından sonra, 1256 yılında Anadolu’da kurulan Karamanoğulları beyliği gösterdiği savaş kabiliyeti, cesareti ve yenilikçi çözümlerle bir devlet haline gelmiş ve 1487 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Anadolu da bıraktıkları eserler yeniliğe açık olduklarının adeta ispatı niteliğindedir. Beyliğin ilk yıllarında Kerimüttin Karaman Beyin ölümüyle 1261 yılında beyliğin başına geçen 21 yaşında genç, yakışıklı, cesur bir delikanlı olan Mehmet Bey kıvrak zekasıyla kısa sürede beyliği toparlamış ve girdiği savaşları kazanmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey, bir milletin var oluşunun, birliğinin, bütünlüğünün, kültürünün göstergesi olan Türk Dilinin, Bizans oyunları ile Arapça ve Farsça karşısında bitirme çabalarını fark etmiş ve müdahale etme gereksinimi duymuştur. Çünkü bir millet ancak bir dili olduğu sürece varlığını sürdürürdü. Dili olmayan bir millet yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Halkın konuştuğu Türkçe diline, Arapça ve Farsça karıştırarak resmi işlerde, askeri alanda ve halk arasında anlaşmazlıklar başlamış, yanlış anlaşılmalara sebep olmuş tam bir kaos ortamı başlamıştı. Bu durumun atılacak olan bir Türk devletinin daha başlamadan sonunu getireceğini bilen Mehmet Bey “Bugünden sonra hiç kimse divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe ‘den başka dil konuşmayacak” diyerek bir ferman hazırlamış ve bu fermanın sadece Karamanoğulları Beyliği içinde değil bütün Türk beyliklerine de iletilerek ulusal bir ferman olma özelliği sağlamıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey fermanın yazım dilinde her ne kadar nezaket kuralları içerisinde hareket ettiyse de mesajı sert olmuş ve bu fermana uyulmadığı takdirde çok sert tedbirler alacağını bütün oğuz beylerine iletmişti. Karamanoğullarının gücünü bilen ve Türk Diline sahip çıkan diğer beyliklerde fermana uymuşlardır. Aynı zamanda zamanın dervişleri, aşıkları, şairleri, filozofları ve Yunus Emre Türk Dilinin yaygınlaşmasında önemli mücadeleler vermişlerdir. Türk Milletinin tarihten silinmesi için oynanan Bizans oyununu, daha 21 yaşındayken gören ve müdahale eden Karamanoğlu Mehmet Bey zaferlerine zafer katmış ama ön planda olması onu sürekli hedef haline getirmiş, 33 yaşında yine katıldığı bir savaşta ilaç verilerek güçsüz kalmasını ve şehit olmasını sağlamışlardır. Oğuzların Salur Boyundan olan geniş omuzlu, yakışıklı, cesur, zeki, güçlü, sakalsız yüzü ve bozkurt bıyıkları çenesine kadar inen bu cengaveri de kahbece şehit etmişler, her ne kadar amaçlarına ulaşamasalar da Türk Devletini ileriye taşıyacak olan bir devlet adamını ortadan kaldırmışlardır. Ruhu şad olsun…

Türk Milleti üzerinde oynanan oyunlar binlerce yıldır devam etmektedir. Türk Milleti olarak bütün bu oyunlar karşısında uyanık, zeki olmalıyız. binlerce yıldır yapamadıklarını 2000’ li yıllarda ve ileriki yıllarda vermeyelim, dikkatli olalım. Hz. Ademin kendisine öğretilen dillerin arasında Türkçeyi tercih etmesi, Türk ırkının kutsal bir ırk olması yanında Cenabı Allah’ın İslam’ın koruyucusu olarak Türk Milletini seçmesi bizleri devamlı hedef haline getirmiştir. Bu görünmeyen, dinler ve uygarlık savaşında yüce Rabbim Türk Milletini korusun(Amin). Türk diline sahip çıkalım ve yaşatalım. Yabancı kelimelerle hayatımızı anlamsız hale getirmeyelim.

Türkçenin savunucusu ve koruyucusu olma yolunda Karamanoğlu Mehmet Beyin fermanını kendimize kılavuz yapalım. Türk Dil Bayramınızı kutlar, Karaman’la nice 746. Yıllara ulaşmamız dileğiyle…