I. KILIÇARSLAN: I. Kılıçarsalan Türkiye Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve İkinci Türkiye Selçuklu Sultanıdır. Doğum tarihi 1079 Ölüm Tarihi 1107’dir

Haçlı ordularına karşı üç  sefer düzenleyerek zafer kazanmış ve Haçlı hareketlerini durdurmuştur. Bizans ve Haçlı ordularına Suriye yolunu kapatmıştır. Malatya’yı merkez yapmış Doğu Anadolu’nun en güçlü devleti haline getirmiştir. Musulu ele geçirmiş ve Büyük Selçuklu Hükümdar’ının hutbesini değiştirerek Büyük Selçuklu tahtına adaylığını ilan etmiştir

Kılıçarslan Suriye’de Habur Çayı’nı geçerken atının zırhlarının ağırlığı ile denizde boğulmuştur Genç yaşta vefatı nedeniyle Haçlılara karşı yürütülen mücadele zayıflamıştır.

I.MESUD: I. Kılıçarslan’ın oğludur. Doğum tarihi 1095 Ölüm tarihi 1156’dır En uzun süre hüküm süren Anadolu Selçuklu Sultanıdır. I.Kılıçarslan’ın vefatı nedeniyle Anadolu Selçuklu Devleti’nin egemenliği sarsılmıştır. Üstünlük Danişmentlilere geçmiştir. Anadolu Selçuklu Sultanlık tahtı uzun süre boş kalmıştır. Önce Kılıçarslanın oğlu Melih Şah tahta geçmiş ama I. Mesud onun hükümdarlığını  kabul etmemiş ve Danişmentlilerin desteği ile başa geçmiştir. Danişment Mehmet Beyin ölümüne kadar Danişmentlilerin denetiminde kalmıştır. Sonra Anadolu Selçuklularının üstünlüğünü yeniden sağlamıştır. Bizans ordusunu Konya da Haçlı ordusunu Eskişehir den bozguna uğratmıştır. II. Kılıçarslan’ı kendisinin yerine veliaht ilan etti ve vefatından sonra yerine geçmiştir.

II KILIÇARSLAN: I. Mesud’un yerine tahta geçmiştir Doğum Tarihi 1113  Ölüm Tarihi 1192’dir. Hem veliaht ilen edilmiş hem de kendisine Elbistan melikliği verilmiştir. I. Mesudun vefatından sonra oğulları ve damatları Arasında taht kavgaları çıkmıştır. II. Kılıçarslan  Elbistan’dan Konya’ya gelerek tahta çıkmıştır. Önce Elbistan ve Kayseri’yi ele geçirmek için harekete geçen Sivas Meliği Yağıbasan üzerine yürüdü ama Musul Atabeyibeyi Nureddin Zengi siyasi baskısından korkması sonucu anlaştı. II. Kılıçarslan’ın bun zayıflığını fark eden I.Manuel Komnenos ona karşı büyük bir birlik kurdu. 1159 Musul Atabeyi Nureddin Zengi ile yörede ki Haçlı Devletleri ve kardeşi Şahinşah kayınbiraderleri ile Yağıbasan ve Zunun ve Malatya Meliki Zülkareyn bu birliğe katılmışlardır Kılıçarslan uzlaşma yolu aramışsa da başarılı olamamıştır Kızını Erzurum Melikine gelin olarak gönderirken baskına uğramışlar kızı Zunun’la evlendirilmiştir. Kılıçarslan karşılık vermek istediyse de başarılı olamamıştır.

 II. Kılıçarsalan devleti ayakta tutmak adına Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yapmıştır.1153 Artuklularla  anlaşıp Yağıbasan üzerine yürümüş  bağdaşıkları  Fırat’ı ele geçirerek  Malatya Meliki  Zülkareyn’e hucuma geçerken Kılıçarslan’da Yağıbasan’dan Sivas’ı alır. Yağıbasan ve Şahinşah Kılıçarslana karşı birleşmişler ancak Şahinşah vefat edince Kılıçarslan Ankara ve Çankırı’yı almıştır

(Devam Edecek)