Karaman ilimizde bulunan Demir Gömlek Türbesini hepiniz duymuşsunuzdur. Ama bütün yazılarımızda olduğu gibi Demir Gömlek Türbesini de farklı bir bakış açısıyla siz değerli okurlarımıza bu mübarek mekânları sunmaktan gurur duyuyorum.  

Karaman’ın 70 bir ereninden olan, Karamanoğulları Devletinin son emiri, ereni olan Eminüddin Bey bir diğer adıyla Kamil Paşa’ya ait olan, türbe Karaman Merkezde Abbas Mahallesinde bulunmaktadır. Her ne kadar Eminüddin Paşaya bir tarikat piri veya din eğitimi almamış biri olarak görseler de, şahsımca 70 bin erenin içinde yer almaktadır. Bunun ispatı da türbenin içinde sakladığı ve yüz yıllardır dertlilerin derdine şifa olan, çocuğu olmayanların çocuğu olmasına vesile olan  “Demir Gömlek” tir. Bir Allah dostu sahabesi olmayan birine böyle bir yük yüklenmez. Karamanoğullarına benim nazarımda zaten aile olarak binlerce yıl önce kutsanmış ve belli bir vazife verilmiş olarak görüyorum. Bunun da ispatı Karamanoğulları sancağının orijinalinde Hz. Süleyman mührünün bulunması ve Kutsal Karadağ bölgesine gönderilmeleri olacaktır. Yani kısaca, Eminüddin Bey ve diğer Karamanoğullarından gelen nesil erenler sınıfındandır.

Karamanoğulları yapmış oldukları farklı mimari tasarımları ele geçirdikleri bütün bölgelerde uygulamışlar ve Türk sanatına farklılıklar katmışlardır. İşte, Demir Gömlek Türbesi de Karamanoğullarının son döneminde farklı bir tarzda sekizgen gövde biçiminde, sekizgen bir kasnak tasarımıyla yükseltilerek külah kısmının da en az seviyede baskılı tutarak kubbe biçimini alması şeklinde yapılmıştır. Kesme taşlarla yapılan yapının kapı ve pencereleri 45 derecelik açılar verilerek bir denge unsuru oluşturulmuştur. Hemen yanı başında bulunan sarnıç/buzhane de bu Allah dostunun hayratı için yaptırılmıştır.

Eminüddin Bey buraya defnedilirken yanına da, savaşta hiç üzerinden çıkartmadığı üzerinde ismi azam olan özel yapım zırhını koymalarını vasiyet etti. Vasiyet ederken de bu zırhın hayır dualarında kullanılmasını ve ilelebet bu hayrın devam etmesini istedi. İnsanların bu zırhtan sebeplenmelerini arzu etti. Sağlığında bu efsunlu zırhtan bahsedeydi belki de Cenabı Allah’ın o zırha verdiği özellik kaybolacaktı. O zırh sayesinde savaşlardan yara almadan ve galip çıktı. O zırh sayesinde bütün kötülüklerden korundu, savaşlar kazandı. O zırh belki de şu anda Karamanoğulları Sancağının koruyucu fedailerinde…

Eminüddin Bey kutsanmış efsunlu zırhıyla birlikte türbesine yerleştirildi. O gün den itibaren, 1930 yılına kadar dertlilere; zırhın üzerlerine giydirilmesi yolu ile derman olan, çocuğu olmayanlara vesile olup çocuk veren, konuşamayan ve yürüyemeyen çocuklara şifa olan, hastaları şifa eden Demir Gömlek zamanın kaymakamı tarafından Konya Valiliğine gönderilmiş. Fakat her ne kadar dertlilere zırh giydirilmese de, o zırhın yüz yıllarca o türbede kalması manevi etkisinin o alana geçtiğini görüyoruz. 1930 yılından sonrada türbeye gidip dua edenler, kurban kesip kan akıtanlar dertlerine şifa bulmuştur. Konuşamayan çocuklar konuşmuş, yürüyemeyen çocuklar yürümüş, çocuğu olmayanların çocuğu olmuş, derdi olan derman bulmuştur.  Nitekim Karaman’da hiçbir aile yoktur ki türbeyi ziyaret etmesin…

İnançlarımızdır, kültürümüzdür, geleneklerimizdir bizi ayakta tutan. Bu efsanelerle büyüdük, bu örf ve adetlerimizle ayakta kaldık. Bütün bu örf, adet, gelenek ve göreneklerimize sımsıkı yapışmalıyız ki hiçbir güç bizi yıkamasın.

70 bin erenimiz, Karaman’ın şahlanabilmesi için “Demir Gömleğin”, Kanuni Sultan Süleyman’ın Karaman’a / Kazımkarabekir ilçemize hediye ettiği üç altın Şamdan’ın ve diğer Karaman’dan gitmiş bütün eserlerin Karaman’daki yerlerine koyulması gerektiğini fısıldarlar. Demir Gömlek türbede yerinde olsa, dertliler zırhın içine bir girip çıksa, orada bir kurban kesip kan akıtıp etini de hayra dağıtsa güzel olmaz mı?

Her ne kadar efsunlu Demir Gömlek, türbemizde olmasa da onun manevi gücü hala orada. Ne bekliyorsunuz içinde bulunduğumuz mübarek üç ayları da fırsat bilerek dünyanın neresinde olursanız olun Eminüddin Bey’in türbesini ziyaret edip bir kurban kesin ve hayra dağıtın duanızı edin ve Cenabı Allah’tan şifa bekleyin. Gelemeyecek olanlar bu yazıyı okuduktan sonra Eminüddin Bey’e ve türbenin iki yanında yatan diğer zatlara üç Fatiha ve üç ihlas okuyup ruhlarına hediye etsin.

Cenabı Allah’ım bütün Allah dostlarının yüzü suyu hürmetine Türk Milletini bütün şer odaklarından korusun (Amin).